slovensky english česky

Produkty a Služby

DIRECT MAILING

Direct mailing patrí v súčasnosti k najvyužívanejším a najpopulárnejším komunikačným kanálom pre priame oslovenie klientov. Na rozdiel od masových informačných prostriedkov jeho efektivita spočíva v priamom a adresnom oslovení konkrétnej cieľovej skupiny prostredníctvom zasielania ponukových listov, alebo propagačných materiálov. Direct mailing osloví veľké množstvo súčasných, ale aj potencionálnych zákazníkov v priebehu krátkeho času pri nízkych vynaložených nákladoch. Zabezpečujeme Vám profesionálny servis Direct mailingových služieb od navrhnutia vhodnej cieľovej skupiny, až po profesionálne spracovanie Vašich zásielok a spoľahlivé doručenie Vašim klientom. Aby sme poskytli svojmu zákazníkovi komplexný servis, pripravujeme záverečnú hodnotiacu správu o výsledkoch Direct Mailingu.O nás
Produkty a Služby
Kontakt
Klientská zóna