slovensky english česky

Produkty a Služby

RECALL TEST

Recall Test je jedným z nástrojov kontroly vykonávaných aktivít a merania ich dopadu na cieľovú skupinu. Prináša odpovede na otázky, do akej miery si naši zákazníci uvedomujú udalosti, aktivity či informácie, ktoré im boli prezentované. Recall Test sa využíva aj na získavanie informácií o efekte a efektivite predajných aktivít farmaceutických spoločnosti a na monitoring predajného tímu.

Pre získanie objektívnych výsledkov sú dodržiavané tieto základné princípy:

  • objektivita
  • nestrannosť
  • profesionalita v dodržiavaní metodiky a prístupu k respondentom
  • profesionalita v hodnotení dát a ich interpretácií
  • utajenie prebiehajúceho výskumu pred predajným tímom
Hlavným poslaním Recall Testu je poučiť sa zo skutočného stavu trhového prostredia a optimalizovať tak predajné úsilie do budúcnosti.


Na príklade grafu je vidieť ako si lekári v teritóriach jednotlivých reprezentantov spomenuli na prezentáciu produktu X, resp. aká silná je spontánna odozva na realizované návštevy reprezentantov.O nás
Produkty a Služby
Kontakt
Klientská zóna